Ett nytt år

  
Nytt år kan betyda en önskan om förändring eller också att fortsätta på den stig man börjat trampa upp, att behålla och utveckla…

Kanske behöver du inte tänka på att förändra något negativt till något positivt… Kanske räcker det med att vattna, göda och låta det positiva växa och flöda.

Annonser